Menu

Maski pyłowe dla bezpieczeństwa pracowników

Grudzień 25, 2018 - Maski pyłowe

Na halach produkcyjnych oraz na budowach często występuje duże zapylenie. Pyły są szkodliwe dla zdrowia, gdyż dostają się do dróg oddechowych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, stosuje się maski pyłowe.

Ochrona przed szkodliwym zapyleniem

Maski pyłowe są stosowane w wielu branżach. Jeżeli zapylenie w miejscu pracy przekracza dopuszczalne normy, przepisy BHP nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom masek pyłowych. Maski oczyszczają powietrze, którym oddycha się w zapylonym miejscu, dzięki czemu do płuc nie dostają się szkodliwe substancje. W ten sposób chroni się pracowników przed wieloma schorzeniami dróg oddechowych, astmą oraz alergią.

Dla pracowników powinno się wybierać maski, które zapewniają szczelność i uniemożliwiają wdychanie nieoczyszczonego powietrza. Maska powinna dobrze przylegać do twarzy i zasłaniać usta oraz nos. Jednocześnie powinna zapewniać wygodę w trakcie pracy, gdyż jej nieustanne poprawianie zmniejsza wydajność pracownika.