Menu

Maseczka przeciwsmogowa

Grudzień 25, 2018 - maseczki
Maseczka przeciwsmogowa

Czym jest smog?

Ostatnio coraz więcej słyszy się o smogu. Pojawia się on na obszarach zurbanizowanych, który jest wynikiem spalania paliw w transporcie drogowych i w gospodarstwach domowych.

Duży wpływ mają także zlokalizowane w pobliżach miast ośrodki przemysłowe. Te wszystkie elementy, łącząc się w całość, produkują bardzo dużo trujących substancji, które trafiają do atmosfery. Niestety w wyniku oddychania przenikają także do naszych płuc, a następnie do całych organizmów.

Maseczka przeciwsmogowa

Przy obecnej jakości powietrza warto zastanowić się, czy warto stosować maseczki przeciwsmogowe, które mogą zapobiec wdychaniu szkodliwych substancji z powietrza.

Maseczki przeciwsmogowe coraz częściej znajdują wykorzystanie wśród obywateli zanieczyszczonych krajów. Ich najważniejszym zadaniem jest ochrona przed szkodliwym działaniem zanieczyszczonego powietrza w rejonach najbardziej zurbanizowanych i przemysłowych. Maseczki skutecznie oczyszczają wdychane powietrze w dużej części z substancji niebezpiecznych.